home | link | webboard | job | sitemap | forum |

Event & Exhibition

Titlesort ascending Start-End Date
โครงการร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูประเทศญี่ปุ่น 07/21/2011
เสวนาอนุรักษ์สถาปัตยกรรม "อนุรักษ์กินได้" ในงานนิทรรศการ OLD & NEW การอยู่อย่างมีรากทางวัฒนธรรมไทยและร่วมสมัย 06/23/2009 to 07/24/2009
เยี่ยมบ้าน ดารานักแสดงชื่อดัง คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ "ป้าจิ๊" ออกแบบโดยสถาปนิก คุณบุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ 12/13/2009
เปิดรับอาสาสมัครสถาปนิกออกแบบอาคารเรียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการ "โรงเรียนสีเขียว (Green School)"
เชิญชวนอาสาสมัครร่วมจัดทำชิ้นส่วนสำเร็จรูป"ทางเดิน (สะพาน) ไม้" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุมชนทุ่งสองห้อง 11/17/2011 to 11/20/2011
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สัมภาษณ์นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ "การออกแบบศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี" สถานีโทรทัศน์ TBPS วันที่ 23 มิถุนายน 2553
สรุปงานสถาปนิกล้านนา ’ 52 สุดหล้าฟ้าเขียว Going Green (LANNA ARCHITECTS’ 09) 12/10/2009 to 12/13/2009
สรุปการรับฟังความคิดเห็น "โครงการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร"
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ พล.ต.ต.ไกรศร ศรศรี (อดีตกรรมการบริหาร ปี 2549-2551)
สถาปัตย์สัญจร อิทธิพลตะวันตกในสถาปัตยกรรมไทย (อยุธยา-ลพบุรี)
สถาบันอาคารเขียวไทย เชิญชวนเป็นผู้อุปถัมภ์ “คู่มือหลักเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว”
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
ภาพกิจกรรมสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลการพิจารณาตรวจสอบจรรยาบรรณการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม กรณีมีผู้ส่งผลงานการประกวดแบบรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งมีความคล้ายเป็นอย่างยิ่งกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแบบในต่างประเทศ
ผลการประกวดแบบโครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 03/10/2011
ผลการตัดสินประกวดแบบ "จุด เปลี่ยนโลก : Expanded Point"
ผลการคัดเลือกผู้ออกแบบและก่อสร้างส่วนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานสถาปนิก '53
ประกาศผลการประกวดแบบ "กรุงเทพเดินสบาย"
ประกาศผลการตัดสินการประกวดแบบ โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติฯ ขั้นตอนที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ 05/14/2011
นิทรรศการ ยลตรอกซอกซอยกะดีจีน และงานเสวนา "ของดีย่านกุฎีจีนและคลองบางหลวง" 11/09/2009 to 11/13/2009, 11/14/2009
นิทรรศการ VAT 7.5% value value added by architect และงานเสวนา “บ้านของเรา” “บ้านของคุณ” บ้าน “เก๋า” เก่า 09/07/2009 to 11/04/2009, 10/03/2009, 10/17/2009, 10/24/2009
นิทรรศการ 75+1 11/16/2009 to 11/22/2009
งานสถาปนิก '52 Re-Vision | ตั้งทิศ ปรับทัศน์ 04/28/2008 to 06/03/2008
ความเคลื่อนไหวของอาคารเขียวไทย
ความคืบหน้าของการจัดทำรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับปี 2554
ขออภัยในความล่าช้าของการจัดทำหนังสือ "สถาปัตยกรรมพระเมรุในสยาม"
กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา เชิญส่งผลงานเข้าประกวด อาคาร หรือชุมชนอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น 11/13/2009
ASA NIGHT 2013 "ASA Vote" 05/04/2013
ASA Forum 2011 : video 03/11/2011 to 03/13/2011

Pages