home | link | webboard | job | sitemap | forum |

เอกสารข้อมูลประกอบการชี้แจงรายละเอียดนิทรรศการสถาบันการศึกษา ในงานสถาปนิก'57 หัวข้อ "เรียนสถาปัตย์ทำไม"

คลิปประชาสัมพันธ์  "เรียนสถาปัตย์ทำไม"

เอกสารประกอบการประชุมผู้แทนสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุมนิทรรศการสถาบันการศึกษา ในงานสถาปนิก'57  เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดแสดงผลงาน ในส่วนคลิปวีดีโอและนิทรรศการ    รายละเอียดการเข้าติดตั้งนิทรรศการ  และจับฉลากเลือกตำแหน่งงบูธนิทรรศการสถาบันการศึกษา ในงานสถาปนิก'57  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ  มีเอกสารดังนี้
 

• เอกสารประชาสัมพันธ์
1. รายละเอียดโครงการงานสถาปนิก’57
2. รายละเอียดการประกวดแนวความคิด Experimental Design หัวข้อ “แปดสิบลูกบาศก์เมตร”
3. รายละเอียดการประกวดงานศิลปะ ภาพถ่าย หรือสื่อผสม ‘ชีวิตสถาปนิก’

• รายละเอียดการจัดแสดงผลงาน ในส่วนคลิปวีดีโอและนิทรรศการ
1. คลิปประชาสัมพันธ์ “เรียนสถาปัตย์ทำไม”  ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/ASAArchitectExposition
2. รายละเอียดนิทรรศการสถาบันการศึกษา “เรียนสถาปัตย์ทำไม”

• รายละเอียดบูธนิทรรศการ
1. ตำแหน่งบูธนิทรรศการ
2. คู่มือจัดแสดงนิทรรศการ ส่วนสถาบันการศึกษา
3. ภาพ Perspective ผัง-ภาพรวมงานสถาปนิก’57

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รายละเอียดการจัดทำคลิป “เรียนสถาปัตย์ทำไม”

คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ กรรมการจัดงานสถาปนิก’57 (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
โทร. 089-3335821 อีเมล์ surasekk@hotmail.com

รายละเอียดข้อมูลการจัดงานสถาปนิก’57 / การรับเงินสนับสนุน
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ประสานงาน คุณรติรัตน์ จันทร โทร. 0-2319-6555 ต่อ 113 อีเมล์. ratiratasa@gmail.com
ฝ่ายการเงิน คุณณิชาวีร์ สายทวี โทร. 0-2319-6555 ต่อ 117

รายละเอียดการเข้าติดตั้ง รื้อถอนนิทรรศการผลงานสถาบันการศึกษา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
คุณอัจชนะพงษ์ อัจชนะวราทา คุณสาวิตรี แสนชัยวงค์
มือถือ 089-161-0386 มือถือ 089-105-3569
อีเมล์ adchanapong@hotmail.com อีเมล์ swt.1880@gmail.com
ดูรายละเอียดได้ที่ คู่มือแสดงงาน
 

ข่าว: 
ช่วงเวลา: 
Fri, 03/14/2014